• ul. Grzybowska 87, Concept Tower, 08-444, Warszawa, Polska
 • +48 733-76-05-76 | +38 063-588-18-58
 • 9:00 - 17:00

Czasopisma

Warunki publikacji w Polish science journal

 1. Wypełnić ankietę uczestnika oraz wysłać artykuł (Menu “WYSŁAĆ ARTYKUŁ”);
 2. Poczekać na odpowiedź i instrukcję dotyczącą opłaty;
 3. Decyzja o dopuszczeniu pracy do druku podejmowana jest w przeciągu nie więcej niż 23 godzin;
 4. Opłacić uczestnictwo;
 5. Potwierdzić płatność przez e-mail.

________________________________________

Wymagania dotyczące formatu:

 • Języki robocze: english, polski, русский, українська i in.;
 • Program: Microsoft Word (format doc, rtf lub docx);
 • Dopuszczalne czcionki: Arial lub Times New Roman (wielkość 14);
 • Odstępy między wierszami: nie mniej niż 1,5;
 • Wszystkie pola: 20 mm;
 • Ilość stron: od 8 do 20;
 • Współautorzy: nie więcej niż 6.

________________________________________

Struktura publikacji naukowej:

 • Informacja o autorze: nazwisko imię, stopień naukowy (jeśli jest);
 • Miejsce pracy (nauki), miasto, kraj;
 • Tytuł artykułu (wyśrodkowany, czcionką półgrubą);
 • Abstract, key words w języku rosyjskim i angielskim;
 • Streszczenie części zasadniczej ze wstępem, wynikami oraz wnioskami;
 • Bibliografia.

________________________________________

Koszt

Koszt publikacji elektronicznej:

 • 50 złotych
 • 15 dolarów
 • 12 euro
 • 1000 rubli
 • 400 hrywien
 • 5000 tenge

Koszt publikacji drukowanej (druk kolorowy):

 • 120 złotych
 • 35 dolarów
 • 30 euro
 • 2000 rubli
 • 600 hrywien
 • 12000 tenge

Dodatkowo

Za każdą dodatkową stronę: 2 dolary

Za dodatkowy zbiór w druku: 20 dolarów

Informacja o publikacji bezpłatna

Umowa użytkownika

Przyjmowanie artykułów: do 25;
Wysyłka czasopisma w formacie PDF: na koniec miesiąca (30 dzień);
Egzemplarzy drukowanych: 20 dni po wysłaniu pdf.

Dziedziny

NAUKI BIOLOGICZNE
NAUKI MEDYCZNE
NAUKI O ZIEMI
FILOLOGIA I LINGWISTYKA
PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA
FILOZOFIA I HISTORIA
NAUKI FIZYCZNE I MATEMATYCZNE
NAUKI CHEMICZNE
NAUKI TECHNICZNE
NAUKI ROLNICZE
EKONOMIA I PRAWO
WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT